آبمیوه تُرک

 

 

 

دارای منوی منحصر به فرد آبمیوه درمانی
منوهای روز استانبول
ارائه آبمیوه بصورت لیتری
خدمات بیرون بر
پیک رایگان در محدوده
آبمیوه صد در صد طبیعی بدون افزودنی

 

 

 

 

 

 

 بلوار صیاد شیرازی – بین صیادشیرازی ۹ و ۱۱  -آبمیوه ترک
 ۰۵۱-۳۸۶۵۷۲۷۸
خانم دکتر امیرخانی