آموزشگاه سیما

۵۳۷۰۱

۵۳۷۰۲

 

 

photo_2017-07-19_15-10-24

۵۳۷۰۵

۱۷۹۳۲۱۴۵_۱۶۵۹۱۵۸۰۹۴۳۹۱۷۱۶_۲۰۲۷۵۳۷۰۵۶۹۴۲۵۲۲۳۶۸_n

۱۷۸۸۱۰۷۲_۱۸۹۵۷۰۸۷۶۷۳۳۶۹۰۹_۴۱۵۸۰۸۸۷۳۶۹۷۵۸۸۰۱۹۲_n

۱۷۸۸۲۴۶۷_۲۲۳۲۵۷۱۲۸۰۳۰۱۹۱۴_۵۰۱۱۵۳۷۶۷۲۵۶۹۶۱۸۴۳۲_n

corpo_info1

۱۷۸۸۲۵۳۴_۲۵۸۶۹۵۰۰۱۲۰۵۶۹۳_۸۵۷۷۹۲۹۲۵۶۴۶۴۵۴۷۸۴_n

 

 

۵۳۷۰۴

۱۷۸۸۲۸۲۷_۳۸۶۹۹۵۶۷۸۳۵۰۱۷۶_۲۰۳۴۸۹۶۵۲۶۳۵۳۸۹۱۳۲۸_n

۱۷۸۸۳۱۰۰_۱۳۰۲۱۱۳۸۰۶۵۱۰۴۲۷_۷۲۱۱۴۱۹۷۴۱۱۹۲۱۹۲۰۰_n

corpo_info4

photo_2017-07-19_15-10-37

photo_2017-07-19_15-10-41

photo_2017-07-19_15-10-49

corpo_info2

photo_2017-07-19_15-10-30

photo_2017-07-19_15-10-32

 

۵۳۷۰۳

corpo_info3

photo_2017-07-19_15-10-52

۵۳۷۰۶

آموزش میکس فیلم در مشهد٬ آموزشگاه فنی و حرفه ای با مدرک معتبر در مشهد٬ آموزشگاه فنی و حرفه ای در مشهد٬ آموزشگاه فنی و حرفه ای سیما٬ آموزشگاه فنی و حرفه ای سیما در مشهد٬ آموزشگاه فنی و حرفه ای سیما مشهد٬ ادرس آموزشگاه فنی و حرفه ای سیما در مشهد٬ اموزش بازیگری در مشهد٬ اموزش حسابداری در مشهد٬ اموزش فنی حرفه ای در مشهد٬ اموزش فنی و حرفه ای با مدرک در مشهد٬ اموزش فیلمنامه نویسی در مشهد٬ اموزشگاه اصول و فنون مذاکره در مشهد٬ اموزشگاه بازاریابی در مشهد٬ اموزشگاه حسابداری در مشهد٬ اموزشگاه عکاسی در مشهد٬ اموزشگاه فنی و حرفه ای با مدرک بین المللی در مشهد٬ اموزشگاه فنی و حرفه ای در مشهد٬ اموزشگاه فیلم برداری مجالس فنی و حرفه ای در مشهد٬ اموزشگاه فیلم سازی در مشهد٬ اموزشگاه گرافیک در مشهد٬ اموزشگاه گریم در مشهد٬ تلفن آموزشگاه فنی و حرفه ای سیما در مشهد٬ مرکز اموزش مهارتهای دیپلم ومهارتهای ویژه بازار کار