برق و صنعت اخگر

۵۵۱۵۱

 

 

مرکز فروش در بازکن های صوتی و تصویری تابا الکترونیک

 

مرکزفروش در بازکن های صوتی و تصویری الکتروپیک

 

 

 

 

انواع ترموستات های تابلویی ، محیطی و اتاقی??

photo_2017-08-08_12-22-57

photo_2017-08-08_12-23-00

photo_2017-08-08_12-23-04

photo_2017-08-08_12-23-07

photo_2017-08-08_12-23-12

تایمر ها

photo_2017-08-08_12-24-46

سیم و کابل

 

photo_2017-08-08_12-26-03

photo_2017-08-08_12-26-06

لوازم چاه ارت

 

photo_2017-08-08_12-26-56

photo_2017-08-08_12-26-58

 

 

 

 

 

 

photo_2017-08-08_12-27-06

photo_2017-08-08_12-27-09

photo_2017-08-08_12-27-15

photo_2017-08-08_12-27-20

photo_2017-08-08_12-27-24

 

 

photo_2017-08-04_02-24-28

 

photo_2017-08-04_02-24-53

 

 

photo_2017-08-04_02-25-10

 

 

 

 

 

 

۵۵۱۵۳