خدمات فنی اتومبیل امید

 

ما را دنبال کنید

 

تنظیم موتور اتومبیل های انژکتوری
دیاگ
سرویس انژکتوری دوره ای
فلش Ecu
تنظیم دلکو و چراغ دلکو
تعمیر و سرویس کاربراتور
کاهش مصرف سوخت جهت اخذ معاینه فنی
امداد سیار در محدوده
خدمات تخصصی اتومبیل های آفرودی

 

 

 

 

 

 بلوار جلال آل احمد-جلال آل احمد ۷۱-جنب مسجد(انتهای امامت ۷۴)
 ۰۵۱-۳۶۱۱۱۱۲۶
 ۹۱۵۱۰۵۵۰۰۴-۹۰۳۷۵۲۸۰۳۵
 رمضان زاده
cafemashhadyha.ir/?p=112301