خشکشویی یزدان

 

 

 

خشکشویی یزدان

خشکشویی انواع البسه،لباس عروس و لباس مجلسی

البسه جیر و چرم

شستشوی تخصصی پرده با خدمات باز و نصب

شستشوی پتو ،روفرشی و لحاف

خدمات رنگرزی و رفو و تعمیرات

خشکشویی البسته با استفاده از مواد پرکلراتیلن

 

 

 

 

 

 بلوار کوثر شمالی-کوثر ۳۵-پلاک۱۵(هاشمیه ۲۸/۶)
 ۰۵۱-۳۸۸۱۷۲۹۷
 ۰۹۱۵۶۱۳۹۶۲۵
 مصطفی پورکریمی