داروخانه دکتر شاکری
داروخانه دکتر شاکری
داروخانه دکتر شاکری

 

 

 

داروخانه دکتر شاکری
طرف قرارداد تامین اجتماعی،خدمات درمانی،نیروهای مسلح
مشاوره پوست و زیبایی رایگان
مشاوره داروئی توسط متخصص فارماکولوژی دکتر امیر رضا افشاری
داروهای ترکیبی و ساختنی
تهیه داروهای کمیاب

 

 

 

 

 بلوار سید رضی-نبش سیدرضی ۲۳
 ۰۵۱-۳۶۰۴۱۷۲۹
دکتر امیررضا افشاری متخصص فارماکولوزی و استادیار دانشگاه
cafemashhadyha.ir/?p=113965