داروخانه دکتر قاسمیان

 

 

 

 

 

 

طرف قرداد تامین اجتماعی،خدمات درمانی و نیروهای مسلح
مشاوره پوست و مو رایگان
مشاوره داروئی زیر نظر دکتر داروساز
مکمل های ورزشی و رژیمی
فرآوردهای آرایشی و بهداشتی
ساخت داروهای ساختنی
تهیه داروهای کمیاب

 

 

 

 

 

 بلوار سجاد -بین سجاد ۳ و ۵ (بین میلاد و زنبق)

جنب درمانگاه پوست و مو گوهربد

 ۰۵۱-۳۷۶۳۱۰۱۲
خانم دکتر قاسمیان