داروخانه دکتر پردل

 

داروخانه دکتر پردل
داروخانه دکتر پردل

 

 

 

 

داروخانه دکتر پردل
طرف قرارداد بیمه ها
مشاوره رایگان پوست و مو
ارائه داروهای ترکیبی و ساختنی
ارائه داروهای کمیاب
ارائه مکمل های ورزشی و رژیمی

 

 

 

 

 بلوار ملک آباد- نبش ملک آباد ۲۹-جنب ایستگاه متری ازادی
 ۰۵۱-۳۶۰۹۷۱۱۹
 دکتر پردل
cafemashhadyha.ir/?p=113739