دوزندگی اتومبیل روکش فابریک

 

 

 

 

 

دوزندگی اتومبیل روکش فابریک
دوخت روکش اتومبیل
دوخت فرمان
ترمیم چرم داشبورد
انواع کفپوش دوختنی
با تنوع زیاد در پارچه های روکش
مشاوره در امور چرم دوزی داخل اتومبیل

 

 

 

 

 خیابان امام رضا(ع)-امام رضا ۳۸ -داخل کوچه قطعه دوم
 ۰۹۱۵۰۴۰۲۲۰۴-۰۹۳۵۷۰۰۷۲۵۰
 رسول درودی
cafemashhadyha.ir/?p=114595