دوزندگی اتومبیل روکش فابریک

 

 

 

 

 

دوزندگی اتومبیل روکش فابریک
دوخت روکش اتومبیل
دوخت فرمان
ترمیم چرم داشبورد
انواع کفپوش دوختنی
با تنوع زیاد در پارچه های روکش
مشاوره در امور چرم دوزی داخل اتومبیل

 

 

 

 

 فلکه ضد-بلوار جمهوری اسلامی -جمهوری اسلامی ۱۳ -خبیری  ۱ (پشت پمپ بنزین)
 ۰۹۱۵۰۴۰۲۲۰۴-۰۹۳۵۷۰۰۷۲۵۰
 رسول درودی
cafemashhadyha.ir/?p=114595