دیزی پاشا (بیرون بر)

 

 

 

دیزی پاشا
یک سفره کامل ایرانی
شامل نان سنگک،نان خشک،سبزی،ترشی
پیاز،کاسه،گوشکوب،دوغ،قاشق و چنگال
ارسال رایگان درمحدوده
امکان ارسال به تمام نقاط شهر
پذیرش سفارشات مجالس
آماده همکاری با سازمانها و اداره جات

 

 

 

 

 

 

 

 شعبه یک:کوشش ۱۴ (گاراژدارها)

شعبه دو:فرامرز عباسی ۴۱

شعبه سه:شهرک غرب قاسم آباد

۳۶۱۰۹۳۲۶

۳۳۴۴۲۵۷۷

۳۳۴۴۲۵۸۸

۳۶۲۳۴۲۷۴

۰۹۰۲۳۴۴۲۵۸۸
 عسگر پاشایی