رنگ آمیزی اتومبیل فضایلی

 

رنگ آمیزی اتومبیل king art
رنگ آمیزی
خط و خش گیری سطحی و عمقی کارتی
خط و خش گیری با دستگاه air brush
اجرای پالش واکس
اجرای پالش واکس چند مرحله ای و اجرای خدمات نانو
و نانو سرامیک با مواد آلمانی و ایتالیایی

 

 

 

 

 

 

 بلوار هفت تیر – بین هفت تیر ۳ و ۵ ،کارواش گلدن ، خدمات بدنه
 ۰۹۱۵۵۵۸۴۷۹۶  – ۰۹۳۵۸۳۵۷۹۷۲
 فضایلی