رنگ مو تخصصی اوکیا

 

۶۲۴۳۲

photo_۲۰۱۷-۰۱-۲۵_۱۹-۵۸-۰۷

Untitled-2

 

photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۴_۱۱-۴۲-۵۶-۲-Copy

 

 

 

 

 

photo_۲۰۱۷-۰۶-۱۸_۲۲-۴۶-۵۰ (Copy)

photo_۲۰۱۷-۰۶-۱۸_۲۲-۵۳-۴۶ (Copy)

رنگ موی سالنی okeea .باحجم ۲۰۰میل مخصوص ارایشگران محترم .باغلظتی بالا .دارای حداقل وکمترین امونیاک .دارای کاندیشنر .براق .ماندگار وبادوام

photo_۲۰۱۷-۰۶-۲۱_۱۵-۵۳-۴۶ (Copy)

کرم اکسیدانهای ۴لیتری اکیا .(okEEA .) با ۵۰%افر مخصوص سالن داران محترم .  لایت ونرم وسبک

photo_۲۰۱۷-۰۶-۲۲_۰۱-۰۰-۲۱ (Copy)

 

 

لاکهای تقویتی .کوتیکول.سخت کننده ناخن .مقاوم کننده ناخن .مات کننده . شنی .ماسه ای .اکلیری.مات.براق .همراه با استند برای ارایشگران

photo_۲۰۱۷-۰۶-۲۲_۲۱-۲۲-۲۲ (Copy)

 

photo_۲۰۱۷-۰۶-۲۴_۱۰-۱۸-۰۸ (Copy)

photo_۲۰۱۷-۰۶-۲۴_۱۰-۱۸-۱۰ (Copy)

photo_۲۰۱۷-۰۶-۲۴_۱۰-۱۸-۱۶ (Copy)

photo_۲۰۱۷-۰۶-۲۴_۱۰-۱۹-۲۴ (Copy)

photo_۲۰۱۷-۰۶-۲۴_۱۰-۲۰-۱۳ (Copy)

photo_۲۰۱۷-۰۶-۲۴_۱۰-۲۰-۵۳ (Copy)

 

 

photo_۲۰۱۷-۰۷-۰۲_۰۰-۱۰-۴۳ (Copy)

۳۵

photo_۲۰۱۷-۰۶-۲۴_۱۰-۲۱-۰۲-Copy

photo_۲۰۱۷-۰۶-۲۲_۱۶-۲۵-۳۲-Copy

photo_۲۰۱۷-۰۶-۲۲_۱۶-۲۴-۱۷-Copy

photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۹_۱۳-۴۰-۲۴ (Copy)

photo_۲۰۱۷-۰۸-۱۹_۱۳-۴۰-۲۶ (Copy)

photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۴_۱۱-۴۲-۵۳ (Copy)

 

DSCN4533 (Copy)

DSCN4515 (Copy)

DSCN4516 (Copy)

DSCN4517 (Copy)

DSCN4518 (Copy)

DSCN4519 (Copy)

DSCN4520 (Copy)

DSCN4521 (Copy)

DSCN4522 (Copy)

DSCN4523 (Copy)

DSCN4525 (Copy)

DSCN4531 (Copy)

DSCN4532 (Copy)

 

۶۲۴۳۲