رینگ و لاستیک تک تایر

takta1

778

 

takta2

 

4489

 

789

 

takta3

 

6669

 

9945

 

takta4

 

55892

 

takta5