شعب بانک اقتصاد نوین مشهد و استان

 

کد شعبهنام شعبه بانک اقتصاد نوینآدرستلفن
۱۸۰۱سجاد مشهدبلوار سجاد مشهد چهارراه خیام مقابل سرپرستی بانک کشاورزی مجتمع تجاری تک۰۵۱۳۷۶۶۸۹۸۶۰
۱۸۰۲احمدآباد مشهدمشهد میدان احمدآباد اول بلوار ملاصدرا جنب ساختمان شهرداری۰۵۱۳۸۴۵۴۵۳۶۲
۱۸۰۳امام خمینی مشهدمشهد خیابان امام خمینی روبروی بهداری نیروی انتظامی۰۵۱۳۸۵۳۷۷۱۳
۱۸۰۴بلوار مدرس مشهدمشهد بلوار شهید مدرس بین مدرس ۶ و ۸ روبروی هتل فردوسی۰۵۱۳۲۲۴۴۰۱۴
۱۸۰۵تقی آباد مشهدمشهد میدان تقی‌‌آباد اول خیابان احمدآباد نبش احمدآباد یک جنب ساختمان سهند زرین۰۵۱۳۸۴۶۱۴۲۲
۱۸۰۶امام رضا مشهدمشهد خیابان امام رضا بین امام رضا ۹ و ۱۱۰۵۱۳۸۵۳۶۶۹۱
۱۸۰۷چهار راه ابوطالب مشهدمشهد میدان فردوسی بلوار قره‌نی نرسیده به چهارراه ابوطالب ساختمان ۱۴۴۴۰۵۱۳۷۲۷۸۲۰۱
۱۸۰۸بلوار معلم مشهد مشهد بلوار معلم چهارراه امامت (چهارراه آزادشهر)۰۵۱۳۳۶۰۸۳۰۱
۱۸۱۰چهارراه دانشجو مشهدمشهد بلوار معلم بین معلم ۳۴ و ۳۶۰۵۱۳۸۹۲۷۸۳۱
۱۸۲۱اسدآبادی سبزوار  سبزوار خیابان اسدآبادی جنب اداره ثبت اسناد۰۵۱۳۲۲۴۴۷۰۱
۱۸۴۱مطهری قوچانقوچان خ مطهری پلاک ۱۹۶۰۵۱۳۲۲۴۲۷۴۸
۱۸۳۱فردوسی نیشابورنیشابور خ فردوسی نیشابور شمالی نبش فردوسی شمالی ۶۰۵۱۳۴۲۲۴۶۳۱