شعب بانک تجارت مشهد

 

کد شعبهنام شعبه بانک تجارتشهرآدرستلفندستگاه خودپرداز
۵۴۶۳۰آزادیمشهدبلوارسجاد حد فاصل خ حامد جنوبی و پامچال پ۳۸۴۰۵۱۳۶۰۷۵۸۹۴دارد
۴۱۶۰ابوذر غفاریمشهدخ ابوذر غفاری نبش ابوذر ۱۴۰۵۱۳۸۴۱۸۶۶۵دارد
۴۰۷۰احمد آبادمشهدابتدای خ احمدآباد بین عارف و محتشمی۰۵۱۳۸۴۴۷۱۹۴دارد
۴۸۱۵امام خمینی قوچانقوچانخ امام خمینی۰۵۱۳۲۲۲۹۲۸۸ندارد
۴۰۵۰امام خمینی مشهدمشهدخ امام خمینی۰۵۱۳۲۲۲۳۱۵۰دارد
۴۵۱۰امام خمینی نیشابورنیشابورخ امام خمینی ساختمان ده طبقه۰۵۱۳۲۲۲۲۰۷۳دارد
۵۴۹۱۲آب و فاضلابمشهدقاسم آباد بلوار شاهد۰۵۱۳۲۲۵۰۰۱۱ندارد
۵۴۱۸۶آب و فاضلاب استان خراسان رضویمشهدبلوار وکیل آباد نرسیده به خیابان صدف شرکت آب و فاضلاب۰۵۱۳۸۶۶۴۱۱۴ندارد
۵۴۹۱۳آب و فاضلاب منطقه ۴مشهدبلوار دانشجو نبش میدان فرهنگ۰۵۱۳۶۰۸۱۰۲۵ندارد
۵۴۹۶۰آب و فاضلاب منطفه یکمشهدخ دانشگاه۰۵۱۳۸۴۱۰۴۵۷ندارد
۴۰۱۵آسمانمشهدچهارراه هشت شهریور داخل دفتر مرکزی آسمان۰۵۱۳۲۲۲۷۵۵۱ندارد
۴۹۳۵آیت اله کاشانیتربت حیدریهخ آیت اله کاشانی۰۵۱۳۲۲۲۳۶۳۸ندارد
۵۴۹۷۰ابوذرتربت حیدریهخ ابوذر سه راه بازار۰۵۱۳۲۲۳۴۳۳۰ندارد
۵۴۴۶۸اداره راه و ترابری خراسانمشهدانتهای خ نخریسی مقابل قطار شهری۰۵۱۳۳۴۱۲۰۲۵دارد
۵۴۹۱۸الکترونیک خودرو شرقمشهدکیلومتر۷ جاده آسیائی جنب شرکت شهد ایران۰۵۱۳۶۶۲۷۶۰۷ندارد
۵۴۵۸۵اوقافسبزواربلوار سپاه اداره اوقاف سبزوار۰۵۱۳۲۶۴۷۲۱۴ندارد
۵۴۹۶۷اپراتورمشهداحمدآباد۰۵۱۳۸۴۰۹۰۱۲ندارد
۴۶۳۵بازار روزسبزوارخ بیهقی غربی جنب بازار روز قدیم۰۵۱۳۲۲۶۲۰۰۷ندارد
۴۲۵۸بیمارستان قلب و عروق جوادالائمهمشهداول خ هنرستان۰۵۱۳۸۸۲۰۰۸۰دارد
۵۴۰۳۹بیمارستان مهرمشهدبیمارستان مهر۰۵۱۳۸۴۲۷۰۱۱ندارد
۴۳۹۵بیمارستان موسی بن جعفرمشهدخ امام رضا (ع) بیمارستان موسی بن جعفر۰۵۱۳۸۵۹۰۱۸۸دارد
۵۴۷۵۸بیمه آسیامشهدخ چمران نرسیده به سه راه گلستان نمایندگی بیمه آسیا ندارد
۵۴۷۵۶بیمه خسارتمشهدبلوارشهید کلانتری روبروی رستوران معین درباری( ساختمان خسارت بیمه آسیا)۰۵۱۳۸۷۹۵۱۹۹ندارد
۵۴۴۴۰بیمه رضویمشهدبیمارستان امام رضا ابتدای خ رازی بیمه رضوی۰۵۱۳۸۵۲۳۰۵۰ندارد
۵۴۲۳۸تربیتمشهدسه راه زندان۰۵۱۳۸۶۴۱۹۴۱ندارد
۵۴۵۸۴تربیت معلمسبزوارتوحید شهر دانشگاه تربیت معلم ندارد
۴۹۹۵چمن آبادسلامیروستای چمن آباد۰۵۱۳۴۲۸۳۴۶۰ندارد
۴۶۶۰خسرو جردسبزواربخش خسروجرد۰۵۱۳۲۴۴۳۲۶۰ندارد
۵۴۰۱۳دانشگاه فردوسیمشهدمحل قدیم شعبه دانشگاه فردوسی۰۵۱۳۸۷۹۶۸۲۱دارد
۵۴۹۷۲رباط سفیدملک آبادکیلومتر ۷۵ جاده تربت حیدریه به مشهد روستای رباط سفید۰۵۱۳۳۶۶۴۰۰۳ندارد
۵۴۰۴۴سازمان میادینمشهدمهرآباد انتهای سی متری طلاب جمعه بازار مهرآباد۰۵۱۳۳۴۲۷۰۶۶ندارد