شعب بانک خاورمیانه مشهد

 

کد شعبه بانک خاورمیانهآدرستلفنخودپرداز، صندوق امانات، خدمات ارزی
۸۵۰۱مشهد، بلوار سجاد، بین چهارراه بهار و چهارراه گلریز، پلاک ۴۸۰۵۱۳۷۵۵۵۲۲۲دارد