شعب بانک سامان مشهد

 

کد شعبهنام شعبه بانک سامانشهرآدرستلفن
۹۳۰۴فرامرز عباسی مشهدمشهدمشهد، بلوار فرامرز عباسی، نبش عباسی ۳ ، پلاک ۱۶۸۰۵۱۳۶۰۹۷۸۹۲
۹۳۰۵بلوار هاشمیهمشهدمشهد، بلوار هاشمیه، بین هاشمیه ۱۶و ۱۸ ، پلاک ۱۴۶۰۵۱۳۸۸۴۱۵۲۳
۹۳۰۱مشهدمشهدمشهد، احمد آباد، بلوار رضا، نبش رضا ۲، پلاک ۴۲۰۵۱۳۸۴۴۳۵۱۴
۹۳۰۲مدرس مشهدمشهدمشهد، بلوار مدرس، نبش مدرس ۵، پلاک ۳۷۰۵۱۳۲۲۸۳۸۰۰
۹۳۰۳سجاد مشهدمشهدمشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد ۸، ساختمان بانک سامان۰۵۱۳۷۶۷۱۳۵
۹۳۱۶نیشابورنیشابورمشهد، خ امام خمینی غربی، نبش تقاطع خ بسیج۰۵۱۳۲۲۴۴۳۲۰