شعب بانک سینا مشهد و استان

 

کد شعبهشهرنام شعبه بانک سیناآدرستلفنعابر بانک
۱۸۱نیشابورنیشابورنیشابور، خ امام خمینی، جنب پاساژ مشعوفی۰۵۱۴۳۳۵۵۵۲۰دارد
۱۸۴سبزواراتقلاب سبزوارسبزوار، خ بیهقی، خ انقلاب، مقابل بیهق ۲۰۰۵۱۴۴۲۴۴۵۵۰دارد
۱۸۸گنابادگنابادگناباد، خ امام خمینی، نبش امام خمینی ۱۰۰۵۱۵۷۲۵۶۸۶۰دارد
۲۱۶کاشمرکاشمرکاشمر، خ قائم مقابل قائم ۷ ، روبروی آسیاب رحیمی۰۵۱۵۵۲۴۲۰۰۹دارد
۳۱۷تربت حیدریهتربت حیدریهتربت حیدریه، خ کاشانی، بین کاشانی ۷ و ۹ ، روبروی بانک ملی۰۵۱۵۲۲۴۰۰۸۲دارد
۱۳۶مشهدکوهسنگی مشهدمشهد، خ کوهسنگی، بین کوهسنگی ۱۲ و ۱۴۰۵۱۳۸۴۵۴۳۳۷دارد
۱۷۷مشهدابوذر غفاریمشهد، خ احمد آباد، ابوذر غفاری، بین ابوذر غفاری ۱۲ و ۱۴۰۵۱۳۸۴۵۳۲۲۱دارد
۱۷۹مشهدپانزده خرداد مشهدمشهد، میدان ۱۵ خرداد، حاشیه میدان جنب نمایندگی سایپا۰۵۱۳۸۵۹۶۰۹۰دارد
۱۸۵مشهدسناباد مشهدمشهد، خیابان سناباد، بین شهریار و کلاهدوز۰۵۱۳۸۴۳۴۴۵۴دارد
۱۹۷مشهدسینامشهد، خ گاز، بین گاز ۱۳ و ۱۵، مقابل مسجد سید۰۵۱۳۲۷۶۸۴۷۴دارد
۱۹۸مشهدبلوار معلم مشهدمشهد، بلوار معلم، بین معلم ۱۶ و ۱۸۰۵۱۳۶۰۵۰۴۵۶دارد
۲۲۶مشهدخواجه ربیع مشهدمشهد، چهارراه خواجه ربیع، بین عبادی ۱۹ و ۲۱۰۵۱۳۲۲۱۱۳۲۵دارد
۲۴۸مشهدوکیل آبادمشهد، بلوار وکیل آباد، بین وکیل آباد ۲۹ و ۳۱۰۵۱۳۸۶۹۷۹۸۹دارد
۲۶۶مشهدبلوار سجاد مشهدمشهد، بین فلکه راهنمائی و سه راه فلسطین، جنب داروخانه ششکلانی۰۵۱۳۸۴۲۷۰۹۳دارد
۲۶۷مشهددانشگاه مشهدمشهد، میدان سعدی، ابتدای خیابان دانشگاه۰۵۱۳۸۴۱۶۲۳۳دارد
۲۷۶مشهدامام رضا (ع)مشهد، خ امام رضا، نبش چهارراه دانش۰۵۱۳۸۵۹۳۰۶۷دارد
۳۲۲مشهدبلوار طبرسی مشهدمشهد، چهارراه سیلو، خ رسالت، نبش رسالت ۲۰۵۱۳۲۷۲۱۴۰۹دارد