شعب بانک شهر مشهد و استان

 

کد شعبهنام شعبه بانک شهرآدرستلفن
۲۶۶احمدآباد مشهدمشهد خ احمد آباد بین پاستور و قائم۰۵۱۳۸۴۵۳۹۶۱
۲۷۳میدان راهنمائی مشهدمشهد میدان راهنمایی جنب شهرداری منطقه ۱۰۵۱۳۷۶۵۵۸۳۱
۲۷۴خیابان امام رضا مشهدمشهد – خیابان امام رضا (ع) –  بین ۱۶ و ۱۸۰۵۱۳۸۵۱۹۰۳۱
۳۰۴مصلی مشهدمشهد بلوار مصلی حد فاصل مصلی ۸ و۱۰  ۰۵۱۳۳۶۷۱۷۰۰
۳۱۰بلوار جمهوری مشهدمشهد بلوار جمهوری حد فاصل ۸ و ۱۰۰۵۱۳۳۴۴۵۹۸۰
۳۲۶بلوار معلم مشهدمشهد بلوار معلم  بین معلم ۴۳ و ۴۵۰۵۱۳۸۹۱۸۰۹۲
۳۳۹بلوار سجاد مشهدمشهد انتهای بلوار سجاد بالاتر از مسجد امین۰۵۱۳۶۱۰۹۰۳۱
۳۷۱میدان شهداءمشهد میدان شهدا ابتدای خیابان شیرازی۰۵۱۳۷۱۳۷۰۰۱
۳۷۴خسروی نومشهد خیابان خسروی بین اندرزگو ۱۷ و۱۹۰۵۱۳۲۲۵۱۲۰۵
۳۹۶قاسم آبادمشهد قاسم آباد چهارراه مخابرات طبقه همکف مجتمع تجاری اکسین۰۵۱۳۶۶۲۹۱۷۹
۴۵۷پیروزیمشهد بلوار پیروزی چهاراه مخابرات نبش خاقانی۰۵۱۳۸۷۶۴۳۸۳
۳۱۴سبزوارسبزوار خیابان سید جمال الدین اسدآبادی۰۵۱۴۴۲۲۲۶۸۰
۳۱۳نیشابورنیشابور میدان حافظ۰۵۱۴۳۳۴۸۰۱۱