شعب بانک قوامین مشهد

 

کد شعبهنام شعب بانک قوامینآدرستلفن
۶۷۸عبدالمطلبمشهد، بلوار عبدالمطلب، نبش عبدالمطلب ۳۲۰۵۱۳۷۲۹۹۳۷۴
۲۰۰۲بلوار ملک آبادمشهد، بلوار ملک آباد، جنب ستاد ناحیه انتظامی۰۵۱۳۷۶۸۶۲۲۰
۲۰۵۵بازار مرکزیمشهد، خیابان آزادی، حد فاصل چهارراه شهدا و چهارراه خسروی، مقابل حوزه علمیه۰۵۱۳۲۲۲۶۴۶۶
۲۰۵۶وکیل آبادمشهد، بلوار وکیل آباد، نبش وکیل آباد ۹۰۵۱۳۶۰۹۱۰۱۳
۲۰۵۷رضاشهرمشهد، بلوار پیروزی، بین پیروزی ۶ و ۸۰۵۱۳۸۷۹۹۷۴۱