شعب بانک مسکن مشهد

 

کد شعبهبانکشهرآدرستلفنعابر بانک
۱۱۱۲مسکنمشهدمشهد خ دکترچمران نبش جنت۰۵۱۳۲۲۵۷۰۵۰دارد
۱۱۸۹مسکنمشهدمشهد خ خواجه ربیع۰۵۱۳۲۲۵۲۴۵۱دارد
۱۲۸۲مسکنمشهدمشهد خ سناباد حد فاصل خ آفرین و خ شهریار۰۵۱۳۸۴۰۶۱۲۱دارد
۱۴۹۶مسکنمشهدمشهد خ مطهری شمالی۰۵۱۳۷۳۱۲۷۷۶دارد
۱۵۴۲مسکنمشهدمشهد خ بهار بعد از چهارراه بی سیم۰۵۱۳۸۵۴۸۰۲۳دارد
۱۶۱۵مسکنمشهدمشهد بلوار سجاد نبش بزرگمهر شمالی۰۵۱۳۷۶۳۵۷۰۰دارد
۱۷۷۲مسکنمشهدمشهد بلوار وکیل آباد سی متری دوم بلوار دانشجو۰۵۱۳۸۹۳۹۳۴۶دارد
۱۷۹۲مسکنمشهدمشهد خ مطهری جنوبی نبشی عطار شرقی۰۵۱۳۷۲۷۷۹۱۷دارد
۱۸۴۶مسکنمشهدمشهد بعد از سه راه راهنمائی۰۵۱۳۸۴۱۵۷۵۸دارد
۱۸۸۲مسکنمشهدمشهد کوی طلاب بلوارطبرسی نبش خیابان ابوذر۰۵۱۳۲۷۲۵۴۶۶دارد
۱۹۸۹مسکنمشهدمشهد خ گازبین خیابان ۶۷۰۵۱۳۲۷۳۴۳۲۱دارد
۲۱۱۱مسکنمشهدمشهد خ ایت ا… عبادی -ایت ا… عبادی۹۷۰۵۱۳۷۳۳۷۵۵۷دارد
۲۱۱۹مسکنمشهدمشهد بلوارخیام ساختمان سرپرستی۰۵۱۳۷۶۳۳۰۰۱دارد
۲۱۸۶مسکنمشهدمشهد خ قاسم اباد خیابان شریعتی مقابل صدا و سیما۰۵۱۳۶۲۳۰۸۲۰دارد
۲۲۲۱مسکنمشهدمشهد میدان سعدی ساختمان شرکت سرمایه گذاری مسکن۰۵۱۳۲۲۳۰۳۳۳دارد
۲۲۲۶مسکنمشهدمشهد بلوار مصلی نرسیده به چهارراه مصلی۰۵۱۳۳۶۴۸۴۹۰دارد
۲۲۲۷مسکنمشهدمشهد خ خرمشهر نرسیده م امام خمینی بین م بستان و شوش۰۵۱۳۸۵۴۸۵۰۶دارد
۲۲۴۴مسکنمشهدمشهد اب و برق بلوار هفت تیر نبش تیر ۲۶۰۵۱۳۸۶۷۷۵۴۴ندارد
۲۲۵۴مسکنمشهدمشهد چهارراه ابوطالب ابتدای بلوار ابوطالب۰۵۱۳۷۲۵۶۰۸۶دارد
۲۲۵۹مسکنمشهدمشهد چهارراه میدان بارابتدای خ مطهری شمالی۰۵۱۳۷۲۳۲۸۳۰دارد
۲۲۸۱مسکنمشهدمشهد بلوار معلم بین معلم ۴ و ۶۰۵۱۳۶۰۶۴۱۳۶دارد
۲۲۸۲مسکنمشهدمشهد بلوار شهید کامیاب نبش کامیاب ۱۷۰۵۱۳۲۲۵۷۸۷۵ندارد
۲۴۱۱مسکنمشهدمشهد خ امام رضا جنب هتل مدائن۰۵۱۳۸۵۱۰۴۰۱دارد
۲۵۱۸مسکنمشهدمشهد بلوار طبرسی بعد از بیست متری صاحب الزمان۰۵۱۳۲۷۳۹۸۶۱دارد
۲۵۴۱مسکنمشهدمشهد خ امام رضا بین امام رضا ۳۷ و ۳۹۰۵۱۳۸۵۹۶۲۹۸دارد
۲۵۴۲مسکنمشهدمشهد خ بیست و پنج متری حجت مقابل داروخانه۰۵۱۳۳۸۶۴۵۲۲دارد
۲۵۶۴مسکنمشهدمشهد بلوار صدمتری میدان خیام بازار بین المللی۰۵۱۳۷۶۳۹۳۳۰دارد
۲۵۷۴مسکنمشهدمشهد بلوار وکیل اباد بیست و دو نبش استاد معین۰۵۱۳۸۶۷۷۲۱۷دارد
۲۵۹۲مسکنمشهدمشهد خ امام خمینی ابتدای خ سعدی۰۵۱۳۲۲۵۰۴۵۸دارد
۲۶۵۲مسکنمشهدمشهد خ رسالت جاده سیمان نبش رسالت۴۷۰۵۱۳۲۷۰۵۱۸۷ندارد
۲۶۵۹مسکنمشهدمشهد بلوار توس کوی امیر المومنین ۳۵ متری ولیعصر۰۵۱۳۷۶۱۰۸۲۷دارد
۲۶۶۴مسکنمشهدمشهد خ پاسداران نبش پاسداران ۶ طبقه همکف۰۵۱۳۸۵۱۸۹۶۰دارد
۲۶۷۲مسکنمشهدمشهد چهارراه مقدم طبرسی خ ایت ا… کاشانی یا دریادل۰۵۱۳۲۲۱۰۸۳۳دارد
۲۶۷۴مسکنمشهدمشهد چهارراه شهدا مقابل باغ نادری۰۵۱۳۲۲۳۵۸۵۲دارد
۲۷۶۱مسکنمشهدمشهد شهرک شهید رجایی بلوار حر نبش حر۴ پلاک۶۶۰۵۱۳۳۷۲۰۲۹۳ندارد
۲۸۲۲مسکنمشهدمشهد خ کوهسنگی نرسیده به فلکه الندشت پ۱۵۵۰۵۱۳۸۴۲۰۹۶۱ندارد
۲۹۶۴مسکنمشهدمشهد بلوار فرامرز عباسی بین فرامرز ۲ و ۴۰۵۱۳۶۰۷۹۷۳۳دارد
۲۹۶۵مسکنمشهدمشهد قاسم اباد چهارراه مخابرات بین شریعتی ۲۵ و ۶۰۵۱۳۶۶۱۹۱۸۵دارد
۴۱۴۵مسکنمشهدمشهد خیابان احمد اباد بین خیابان قائم و پاستور۰۵۱۳۸۴۵۷۵۴۱دارد
۴۱۴۶مسکنمشهدمشهد بلوار پیروزی بین پیروزی ۲۷ و ۲۹۰۵۱۳۸۸۳۳۲۲۷ندارد
۴۲۴۶مسکنمشهدشهر جدید گلبهار خیابان نرگس۰۵۱۳۸۳۲۳۲۱۳ندارد
۴۴۴۶مسکنمشهدمشهد بلوار هاشمیه تقاطع هاشمیه و شهید صارمی میدان وصال۰۵۱۳۸۸۱۱۳۹۹دارد
۴۵۱۹مسکنمشهدمشهد بلوار امامت نبش امامت۶۴ پ۱ ندارد