شعب بانک ملت مشهد

 

استانشهرآدرستلفنعابر بانک
خراسان رضویمشهدمشهد، بلوار شهید منتظری، نبش خیابان شهید منتظری ۷ ، مجتمع ساپکو۰۵۱۳۸۴۵۴۳۹۰دارد
خراسان رضویمشهدمشه، بلوار فردوسی، مقابل مخابرات شهید وحید صابری۰۵۱۳۷۶۸۳۰۷۷دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، خ خسروی۰۵۱۳۲۲۱۴۶۳۶دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، خ شهید صادقی، بین صادقی ۱۳ و ۱۵، جنب مجمع امور صنفی۰۵۱۳۷۲۶۹۷۳۳دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، سیمتری طلاب، خ مفتح مفتح ۱۱۰۵۱۳۲۷۰۶۳۷۳دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، خ شهید اندرزگو (خ خسروی نوسابق )، جنب بازار سرشور۰۵۱۳۲۲۱۶۹۰۸دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، میدان امام خمینی۰۵۱۳۸۵۱۲۲۳۰دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، ابتدای جاده سرخس، مقابل بیمارستان امام زمان۰۵۱۳۶۴۰۸۰۰۰دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، چهارراه خواجه ربیع۰۵۱۳۲۲۱۸۵۸۰دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، خ دانشگاه، مقابل سینما هویزه۰۵۱۳۸۵۱۰۱۳۲دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، خ طبرسی، بعد از چهارراه مقدم۰۵۱۳۳۶۸۹۷۵۷دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، خ بهار، بین چهارراه لشگر و استانداری۰۵۱۳۸۵۲۱۹۲۹دارد
خراسان رضویمشهدمشهد بلوار قرنی نبش قرنی ۶۰۵۱۳۷۲۹۳۸۳۳دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، میدان توحید۰۵۱۳۷۲۷۱۹۰۰دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، خ نواب صفوی۰۵۱۳۳۶۵۹۳۵۱دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، میدان بسیج۰۵۱۳۸۵۱۷۴۷۰دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، خ سعدی، نبش سعدی ۱۶۰۵۱۳۲۲۲۱۶۳۸دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، خ امام خمینی، چهارراه مدرس۰۵۱۳۲۲۱۶۰۶۳دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، میدان بیت المقدس۰۵۱۳۲۲۳۰۶۰۹دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، خیابان تهران، چهارراه دانش۰۵۱۳۸۵۲۱۷۷۰دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، جاده قوچان، نبش آزادی ۱۰۱۰۵۱۳۶۶۶۷۸۱۰دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، بلوار ابوذر، تقاطع بعثت، بین ابوذر ۱۶ و ۱۸۰۵۱۳۸۴۲۸۸۳۳دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، خ گاراژدارها، نبش کوشش ۱۶۰۵۱۳۳۴۲۲۵۳۵ندارد
خراسان رضویمشهدمشهد، ابتدای جاده سرخس، میدان بار رضوی۰۵۱۳۳۷۱۶۱۰۰ندارد
خراسان رضویمشهدمشهد، بلوار شهید کلاهدوز، نبش کلاهدوز ۳۲۰۵۱۳۷۲۶۶۶۶۴دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، خ امام خمینی، نرسیده به باغ ملی۰۵۱۳۲۲۳۱۰۰۶ندارد
خراسان رضویمشهدمشهد، خ مطهری شمالی، نبش مطهری ۴۸۰۵۱۳۷۳۱۲۷۲۸دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، میدان هفده شهریور۰۵۱۳۳۴۲۳۳۷۷دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، خ شهید اندرزگو ( خ خسروی نوسابق )، جنب پمپ بنزین۰۵۱۳۲۲۱۷۰۰۲دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، انتهای خ کوهسنگی ، نرسیده به پارک کوهسنگی۰۵۱۳۸۴۴۰۴۷۸دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، بلوار شهید قرنی، بین بابا طاهر و تربیت۰۵۱۳۷۲۵۴۰۵۱ندارد
خراسان رضویمشهدمشهد، کوی امام هادی ۳۰۵۱۳۶۶۵۹۳۳۸دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، خ امام خمینی، مقابل دارائی۰۵۱۳۸۵۴۲۰۲۸دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، خ آزادی، چهارراه شهدا، بازار مرکزی۰۵۱۳۲۲۱۵۱۷۱دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، رضاشهر، بلوار رضوی، نرسیده به چهارراه خاقانی، پلاک ۷۷۰۵۱۳۸۷۹۷۳۲۲دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، پنج راه سناباد، جنب مسجد الزهرا۰۵۱۳۸۴۶۱۵۲۷دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، خ رسالت شمالی (دروی)، بین رسالت۱ /۶۴ و ۶۴ ، پلاک ۱۰/۴۲۰۵۱۳۳۷۴۲۰۸۸دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، بلوار ابوطالب، مقابل درمانگاه امام محمد باقر۰۵۱۳۷۲۸۳۲۰۰دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، بازار رضا، بازار سوم۰۵۱۳۳۶۶۲۰۳۰دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، خ احمدآباد،  مقابل بازار قسطنطنیه۰۵۱۳۸۴۵۰۹۹۳دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، بلوار وکیل آباد، سه راه هنرستان۰۵۱۳۸۶۱۲۶۶۳دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، بلوار شهید دستغیب، ابتدای خیابان هدایت۰۵۱۳۷۶۳۹۹۴۴دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، خ پاسداران۰۵۱۳۸۵۹۶۲۰۷دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، بلوار جمهوری اسلامی، نبش جمهوری اسلامی ۳۰۵۱۳۸۵۲۰۴۴۵ندارد
خراسان رضویمشهدمشهد، بلوار جمهوری اسلامی، نرسیده به چهارراه مقدم۰۵۱۳۳۴۲۸۸۹۸دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، خ دانشگاه، جنب مسجد امام صادق۰۵۱۳۲۲۱۵۷۹۰دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، خ مطهری جنوبی۰۵۱۳۷۲۶۸۹۹۷ندارد
خراسان رضویمشهدمشهد، خ شیرازی، نبش شیرازی ۲۰۰۵۱۳۲۲۳۱۷۷۸دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، خ احمدآباد، ابتدای خ محتشمی۰۵۱۳۸۴۴۲۱۴۱دارد
خراسان رضویمشهدمشهد، فلکه خیام، میدان بار سپاد، فاز ۴۰۵۱۳۷۶۳۰۰۹۲ندارد