شعب بانک پارسیان مشهد و استان

 

کد شعبهبانکشهرآدرستلفنعابر بانک
۲۰۲۹پارسیانمشهدمشهد خیابان احمد آباد بین خیابان عدالت و محتشمی  پلاک ۱۲۴۰۵۱۳۸۴۴۹۶۴۰دارد
۲۰۹۳پارسیانمشهدمشهد بلوار سجاد بین خیابان های حامد و مرجان پلاک ۳۷۲ و ۳۷۴۰۵۱۳۶۰۲۸۵۶۵دارد
۲۰۹۱پارسیانمشهدمشهد بلوار معلم نبش جلال آل احمد۰۵۱۳۶۰۸۰۸۱۰دارد
۲۰۵۲پارسیانمشهدمشهد میدان جانباز ابتدای بلوار جانباز۰۵۱۳۷۶۵۴۷۷۷دارد
۲۱۱۴پارسیانتربت حیدریهتربت حیدریه خیابان کاشانی نبش کاشانی ۱۰ جنب قنادی مادر۰۵۱۳۲۲۴۱۸۲۴دارد
۲۱۰۳پارسیانمشهدمشهد خیابان امام رضا بین خیابان امام رضا ۶ و ۸ مقابل هتل مدائن۰۵۱۳۸۵۵۰۶۴۶دارد
۲۰۰۲پارسیانمشهدمشهد خیابان دانشگاه جنب هتل شیراز پلاک ۳۳۱۰۵۱۳۸۴۴۹۱۱۱دارد
۲۰۳۹پارسیانسبزوارسبزوار خیابان اسدآبادی نبش خیابان ۲۱۰۵۱۳۲۲۹۳۰۰۷دارد
۲۰۵۴پارسیاننیشابورنیشابور چهارراه امام خمینی ابتدای خیابان فردوسی شمالی۰۵۱۳۲۲۱۶۷۴۰دارد

نوشتن دیدگاه