شعب بانک پاسارگاد مشهد

 

کد شعبهنام شعبه بانک پاسارگادآدرستلفن
۱۰۰۱بلوار سجاد مشهدمشهد، بلوار سجاد، چهارراه بهار۰۵۱۳۷۶۷۷۷۱۲
۱۰۰۲خیابان احمد آباد مشهدمشهد، بلوار احمد آباد، حد فاصل پرستار و عارف، شماره ۴۶۰۵۱۳۸۴۴۶۲۳۹
۱۰۰۳خیابان خسروی مشهدمشهد، خیابان شهید دیالمه ( خیابان خسروی)، حدفاصل خیابان های امام خمینی و آزادی۰۵۱۳۲۲۲۰۱۴۸
۱۰۰۴چهارراه آزادشهر مشهدمشهد، چهارراه آزادشهر، تقاطع خیابان های امامت و معلم۰۵۱۳۶۰۶۶۰۰۱
۱۰۰۵آبفای مشهدمشهد، خیابان فلسطین، حدفاصل خیابان های ۲۶ و ۲۸ ، ساختمان شرکت آب و فاضلاب مشهد۰۵۱۳۷۶۵۹۸۶۳
۱۰۰۶میدان هاشمیه مشهدمشهد، بلوار هاشمیه، جنب کوی هاشمیه ۲۶۰۵۱۳۸۸۴۰۸۱۱
۱۰۰۷بلوار قرنی مشهدمشهد، بلوار قرنی، حدفاصل خیابان های قرنی ۲۳ و ۲۵۰۵۱۳۷۱۲۲۴۸۰
۱۰۰۸بلوار مصلی مشهدمشهد ،بلوار مصلی، حدفاصل مصلی ۱۰ و ۱۲۰۵۱۳۳۶۹۰۳۸۰
۱۰۰۹کوهسنگی مشهدمشهد ،خیابان کوهسنگی، بین کوهسنگی ۱۵ و ۱۷۰۵۱۳۸۴۹۴۴۶۷
۱۰۱۰خیابان دانشگاه مشهدمشهد، خیابان دانشگاه، جنب دانشگاه ۱۷۰۵۱۳۸۴۶۸۱۳۸
۱۰۱۱خیابان شیرازی مشهدمشهد، خیابان آیت اله شیرازی، جنب چهارراه شهدا۰۵۱۳۲۲۸۱۳۴۰