شعب بانک کارآفرین مشهد

 

کد شعبهنام شعبه بانک کار آفرینآدرستلفن
۰۰۳۸/۵
فردوسی مشهدمشهد، بلوار فردوسی، قبل از چهارراه خیام، مقابل آپارتمان‌های مرتفع ، پلاک ۴۶

 

۰۵۱-۳۷۶۵۹۵۶۱