شعب موسسه اعتباری کوثر مشهد

 

نام شعبه موسسه اعتباری کوثرآدرستلفن
کلاهدوزمشهد، بلوار شهید کلاهدوز، نبش خیابان کلاهدوز ۲۲۰۵۱۳۸۴۵۱۰۳۷
اتکامشهد، خیابان انقلاب اسلامی، نبش دکتر بهشتی، فروشگاه اتکا۰۵۱۳۸۵۵۲۸۹۱
امام خمینیمشهد، خیابان امام خمینی، بین خیابان امام خمینی ۱۶ و ۱۸۰۵۱۳۲۲۳۹۳۷۶
هاشمیهمشهد، بلوار پیروزی، میدان هاشمیه، نبش هاشمیه ۳۴۰۵۱۳۸۸۲۲۲۱۷
شهید قرنیمشهد، بلوار شهید قرنی، نبش قرنی ۱۷۰۵۱۳۷۲۵۹۱۷۰
مصلیمشهد، بلوار مصلی، بین ۱۶ و ۱۸۰۵۱۳۳۶۶۰۷۸۳
احمد آبادمشهد، خیابان احمد آباد، احمد آباد ۷ ، نبش خیابان قائم۰۵۱۳۸۴۷۳۸۵۸
سجادمشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد ۱۸۰۵۱۳۶۰۶۳۸۴۶
شهید فلاحیمشهد، قاسم آباد، بلوار فلاحی، بین فلاحی ۹ و ۱۱۰۵۱۳۵۲۲۴۸۶۹
شهید ساجدیمشهد، بلوار توس، بین توس ۱۵ و ۱۷ ، جنب آهن آلات۰۵۱۳۷۶۶۳۷۹۱
معلممشهد، بلوار معلم، بین معلم ۱۷ و ۱۹۰۵۱۳۶۰۹۲۲۹۴
طبرسیمشهد، بلوار طبرسی، حد فاصل المهدی و خیابان گاز۰۵۱۳۲۷۳۳۹۱۹
سنابادمشهد، خیابان سناباد، نبش سناباد ۶۲۰۵۱۳۸۴۵۱۸۶۲