صافکاری و نقاشی حامد

صافکاری انواع اتومبیل های ایرانی و خارجی
نقاشی،سرقلم گیری ،پمپی و کارتی
صافکاری گریسی
واکس و پولیش بدنه خودرو

 

 

 

 

 

 بلوار مفتح شرقی(میامی)-بلوار کرامت-کرامت ۲۱ بعداز چهارراه اول سمت چپ
 ۰۵۱-۳۲۵۷۳۲۱۵
۰۹۱۵۴۲۰۱۳۶۴
 حمامی
cafemashhadyha.ir/?p=113835