طباخی خداپرست

 

طباخی خداپرست

کیفیت اتفاقی نیست

صبحانه سرویس کامل کله پاچه و جگر

بعدازظهر هاسیرابی و شیردان،کله پاچه و جگر

استفاده از مواد اولیه روز

امکان ارسال سفارشات با پیک

 

 

 

 

 

 بلوار پیروزی-بین پیروزی ۲۱ و ۲۳
 ۰۵۱-۳۸۷۹۷۳۸۴
۰۹۱۵۹۰۸۴۲۶۳-۰۹۳۵۴۱۹۲۷۹۹
خداپرست
 cafemashhadyha.ir/?p=69875

 

بهترین طباخی های مشهد٬ طباخی تلفنی در مشهد٬ طباخی خداپرست٬ طباخی خوب٬ طباخی خوب تلفنی در مشهد٬ طباخی خوب در مشهد٬ طباخی در رضاشهر٬ طباخی در مشهد٬ طباخی طلوع مشهد٬ طباخی کوثر مشهد٬ طباخی لوکس مشهد٬ کله پزی معروف مشهد٬ لیست طباخی های مشهد٬ لیست کله پزی های مشه