عطاری گل سوسن
عطاری گل سوسن
عطاری گل سوسن

عطاری گل سوسن

مشاوره طب سنتی
ارائه انواع عرقیجات سنتی
عرضه انوع محصولات دارویی
ادویه جات سنتی
انواع عسل های مختلف گیاهی صددرصد طبیعی
انواع روغن های کنجد
پیشنهادات گیاهی برای نارسایی های کلیه
درمانهای سنتی بهبود متابولیسم بدن

 

 

 

 

 

 رضاشهر-بلوار رضوی-بین رضوی ۶ و ۸ -عطاری گل سوسن
 ۰۵۱-۳۸۷۹۲۹۷۰
 ۰۹۳۹۵۹۳۸۰۵۸
 مکی
cafemashhadyha.ir/?p=110524