فروشگاه لوازم ورزشی قرمز آبی

 

۲۵۹۹

dsc_0266

 

 

۳۹۶۳۰

dscn6568-copy

dscn6564-copy

dscn6565-copy

dscn6567-copy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dscn6572-copy

 

دمبل کتل بل در وزن های مختلف

 

dscn6573-copy

مدیسن بال کتل با وزن های مختلف

 

 

 

 

 

dscn6579-copy

 

 

dscn6580-copy

 

dscn6578-copy

 

 

 

dscn6587-copy

dscn6586-copy

dscn6585-copy

 

۲۵