فست فود شوک

 

فست فود شوک
فست فود شوک

 

ارائه انواع ساندویچ های سرد و گرم
پیتزا
ساندویچ کیلویی
پیک رایگان در محدوده
پذیرش سفارشات

 

 

 

 

 

 بلوار معلم-نبش معلم۴۵-فست فود شوک
 ۰۵۱-۸۹۰۳۲۸۹
۰۹۳۸۸۸۳۸۳۱۲
موسوی
 cafemashhadyha.ir/?p=19889