مجتمع نان وکیل آباد

DSCN6258 (Copy)

11841

DSCN6259 (Copy)

نان بربری تهران،نان شیرمال درجه یک،نان قندی،نان

سبزیجات محلی نان قطلمه،نان جو رژیمی،نان سبوس دار

نان های خشک پنیر سبزی،ماست و نعناع شاه دانه،خلفه،رازیانه،زیره،کاجیره،کرمانی(هفت گیاه)

آفتابگردان،شش مغز،سه مغز

انواع بیسکویت های ساده و رژیمی

نان های تست و ساندویچی

DSCN6263 (Copy)

DSCN6264 (Copy)

DSCN6266 (Copy)

11843

DSCN6262 (Copy)

DSCN6267 (Copy)

11842

DSCN6269 (Copy)

DSCN6271 (Copy)

DSCN6272 (Copy)

DSCN6273 (Copy)

11844