مجموعه غذاهای لبنانی شمیم

 

ما را دنبال کنیدبه کانال ما بپیوندید
مجموعه غذاهای لبنانی شمیم
مجموعه غذاهای لبنانی شمیم

پذیرش سفارشات بیرون بر و مجالس
پیک رایگان در محدوده

 

 

 

 

 چهارراه سلمان فارسی-راهنمایی ۲۰/۱-ابتدای شیرین شمیم لبنان
۳۸۴۳۴۸۴۶-۳۸۴۵۶۲۰۷
 ۰۹۱۵۵۱۳۱۴۳۴
فارسی
cafemashhadyha.ir/?p=110726