مجموعه غذای سنتی امیرخان

۵۹۸۱۴

۵۹۸۱۱

photo_2017-11-02_11-46-46

photo_2017-11-02_11-46-43

کباب ۱۰۰گرمی گوسفندی خالص ۴۵۰۰تومان

photo_2017-11-02_11-46-38

DSCN3785 (Copy)

photo_2017-09-13_13-53-41

photo_2017-09-13_13-53-46

photo_2017-09-13_13-53-57

photo_2017-09-13_13-54-00

photo_2017-09-13_13-54-04

photo_2017-09-13_13-54-07

photo_2017-09-13_13-54-11

DSCN3786 (Copy)

۵۹۸۱۲

DSCN3783 (Copy)

 

DSCN1126 (Copy)

DSCN1133 (Copy)

DSCN1134 (Copy)

 

 

DSCN1127 (Copy)

 

 

DSCN3787 (Copy)

۵۹۸۱۳