مرکز تشخیص رنگ خودرو افشار

 

مرکز تشخیص رنگ خودرو افشار
مرکز تشخیص رنگ خودرو افشار

مرکز تشخیص رنگ خودرو افشار

دارای ۶ شعبه در سراسر ایران
قم،اراک،تهران،ارومیه،گرگان،مشهد
دارای اولین گواهینامه تخصصی کارشناس ارزیابی رنگ خودرو از دانشگاه صنعتی شریف
دارای مجوز رسمی از اتحادیه نقاشان اتومبیل
بازدید رنگ شدگی ،بازدید اتاق ،بازدید برش نیم تنه
بازدید شاسی ها و ستون ها
بازدید قطعات تعویضی بدنه
تضمین پرداخت خسارت در صورت تشخیص نادرست رنگ شدگی
با ۱۵ سال سابقه فعالیت

 

 

 

 

 

 خیابان خرمشهر-بین خرمشهر ۱۸ و ۲۰-مرکز تشخیص رنگ خودرو افشار
 ۰۵۱-۳۸۵۳۶۴۹۱
۰۹۱۵۶۴۷۵۵۰۱
 مصطفی افشار
cafemashhadyha.ir/?p=110313