مهندسی دیتا
مهندسی دیتا
مهندسی دیتا

مهندسی دیتا

خدمات تعمیرات Ecu,Bsi، ایربک
کلیه بوردهای تخصصی خودروهای ایرانی و خارجی و وارداتی
عیب یابی سیستم های انژکتوری
تنظیم موتور ،کاهش مصرف سوخت
شنبه ها صبح دیاگ رایگان

 

 

 

 

 

 بلوار امامت-امامت ۵۴-روبروی مسجد فاطمیه -مهندسی دیتا
 ۰۵۱-۳۶۰۷۲۷۵۶
 ۰۹۱۵۵۲۲۵۷۱۴
 خراشادی
 cafemashhadyha.ir/?p=108194