نمایندگی بیمه دانا کد۱۰۳۷۳ حسین قاسمی

 

 

 

 

بیمه های مسئولیت

بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی ایران (مصوب ۱۳۳۹ ) ” هر کس در نتیجه بی احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال افراد دیگر لطمه ای وارد نماید و موجب ضرر مادی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد”

چرا به بیمه مسئولیت احتیاج داریم ؟ با توجه به خطرات و حوادث ناشی از فعالیت افراد که ممکن است بر اساس قانون فوق در برابر دیگران مسئول مدنی شناخته شوند، مناسب ترین راه برای جبران چنین خسارت هایی بیمه مسئولیت است که با پرداخت مبلغ اندکی ( حق بیمه ) آرامش و امنیت حرفه ای را برای فعالان اقتصادی شاغل در کارهای ساختمانی ، خدماتی ، صنعتی ، تولیدی و عمرانی به ارمغان می آورد.

موضوع بیمه مسئولیت مدنی چیست؟  تامین و جبران خسارت هایی است که براثر تقصیر و خطا،غفلت،اشتباه و یا فعالیت مخاطره آمیز بیمه گذار متوجه دیگران می شود .

تعهد بیمه گر در بیمه مسئولیت مدنی شامل چه مواردی است؟ خسارت های مورد پوشش شامل خسارت های بدنی و خسارت های مالی می باشد.

  مزایای بیمه مسئولیت

 . حمایت از فعالان و بنگاه های اقتصادی

. جبران سریع خسارات زیاندیدگان

. تامین آرامش و امنیت حرفه ای

 اهداف بیمه گذاران از خرید بیمه نامه مسئولیت 

بیمه گذار تمایل دارد پس از خرید بیمه نامه مسئولیت یک همراه و دوست مطمئن و توانا در کنار خود داشته باشد . دوستی که کارها را بداند و بجای او فکر کند و امور را به بهترین نحو انجام دهد . تجربه این احساس در شرکت بیمه دانا وقوع هر خطری را با خاطره ای شیرین همراه می نماید .

انواع متداول بیمه های مسئولیت مدنی :

۱-بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

کلیه کارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده به کارکنان و کارگران که ناشی از حوادث حین کار باشد و منجر به صدمات جسمانی و جانی شود ، مسئول هستند . این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار را در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می دهد . تمامی کارکنان شاغل در محدوده کارگاه اعم از کارگران ساختمانی، عمرانی ، خدماتی،  صنعتی و تولیدی تحت پوشش این بیمه نامه خواهند بود . به موجب این بیمه نامه هزینه های پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو کارگران براثر حوادث ناشی از کار تحت پوشش قرار می گیرد.                                   

۲- بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث ( ویژه عملیات ساختمانی)

گاهی در طول انجام عملیات ساختمانی خسارت مالی و صدمات جسمانی به اشخاص ثالث وارد می آید که ناشی از عملیات تخریب ، گودبرداری ، پی کنی ، نصب اسکلت فلزی و غیره  می باشد، این خسارت ها می تواند  شامل نشست ساختمان های مجاور، ریزش ساختمان های مجاور، خسارت مالی وارد به اثاثیه ساختمان مجاور در اثر ریزش ،خسارت وارد به خیابان، پیاده رو و اموال عمومی از جمله فضای سبز و خسارات وارد به تاسیسات تحت الارضی از جمله خطوط انتقال آب ، گاز و تلفن و هم چنین خسارت جانی وارد به عابرین و همسایگان باشد . با اخذ این بیمه نامه مسئولیت صاحبکار و کلیه عوامل اجرایی به طور مشترک در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش  قرار می گیرد.

 ۳- بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان 

موضوع بیمه عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان  در قبال بیماران که به علت خطا ، اشتباه ، غفلت ویا قصور بیمه گذار در تشخیص ، معالجه ، مداوا  ،اعمال جراحی ، وبه طور کلی انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده ویا فوت شوند این بیمه نامه بر اساس قانون مسئولیت مدنی و قوانین و مقررات نظام پزشکی کشور تهیه و تدوین گردیده است و کلیه دعاوی بیماران و یا ذوی الحقوق آنها علیه پزشکان مشمول پوشش بیمه ای می باشد،به شرط آن که معالجه و یا عمل جراحی در مدت اعتبار بیمه نامه صورت گرفته باشد.

 به دلیل ارتباط قوانین جاری کشور خصوصا قانون دیات  درر سیدگی به دعاوی حقوقی علیه پزشکان ، حدود پوشش بیمه ای بیمه نامه باید متناسب با قوانین وضع شده مذکور باشد .

 ۴- بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای مسافرتی  

در صورتی که برای هر یک  از مسافران تور اتفاقی رخ‌دهد، مسئولیت جبران خسارات آن شامل هزینه پزشکی، فوت و نقص عضو  بر عهده صاحبان آژانس مسافرتی می‌باشد. بیمه نامه مسئولیت آژانس‌های مسافرتی‌ (ویژه تورهای سیاحتی- زیارتی) به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای مسافران تورهای سیاحتی و زیارتی صادر می‌شود. از این رو مسئولین آژانس های مسافرتی که مالکیت تور را به عهده دارند در قبال مراجعه‌کنندگان به آژانس ها به این بیمه نامه نیاز دارند.

 ۵- بیمه مسئولیت مدنی مدیران مجموعه های ورزشی

 چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از اماکن ورزشی و انجام تمرینات و مسابقات و یا تماشای فعالیت ورزشی دچار حادثه منجر به صدمات جسمانی شوند و مدیریت مجموعه طبق قوانین مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود، خسارت جبران می گردد.

 ۶- بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان و نگهدارندگان آسانسور در مقابل استفاده کنندگان از آن

شرکت های نصب و نگهداری کننده آسانسور و یا هیئت مدیره ساختمان ها، می توانند مسئولیت خود را در مقابل خسارت های جانی وارده به استفاده کنندگان آسانسور ها بیمه نمایند. حداکثر تعهد بیمه گر متناسب با حداکثر ظرفیت هر آسانسور  خواهد بود.

 ۷- بیمه مسئولیت شرکتهای گاز و توزیع نیروی برق در قبال اشخاص ثالث و مشترکین 

به طور کلی موضوع بیمه عبارتست از جبران کلیه خسارت های جانی اعم از غرامت فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشکی همچنین جبران خسارت های مالی وارده به اموال اشخاص ثالث درعرصه و اعیانی مشترک و یا مصرف کننده و اشتراک های عمومی مرتبط باساختمان های مسکونی و کلیه افراد حاضردر مکان مورد بیمه همچنین خسارات وارده به اشخاص ثالث در محدوده  حوزه استحفاظی شرکت های گاز و برق .   

 ۸- بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، محاسب، مجری و ناظر ساختمانی

جهت برقراری تامین بیمه مسئولیت حرفه ای برای مهندسین طراح ، محاسب ،مجری و ناظر ساختمان که در عضویت سازمانهای نظام مهندسی استانها می باشند و پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی و شماره امضاء شهرسازی از شهرداری دارند بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین تهیه و عرضه می گردد .

 براساس این بیمه نامه مسئولیت حرفه ای اشخاص یاد شده در رابطه با طراحی ، محاسبه و نظارت ساختمانی مطابق بیمه و مسئولیت ، قانون نظام مهندسی ساختمان و قانون شهرداری و آئین نامه های اجرایی مربوطه در برابر مالکین ساختمانها ، اشخاص ثالث (شامل همسایگان ، عابرین و…) کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد .

 تعهدات بیمه ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه قانونی برای هر نفر و برای خسارات مالی مطابق تقاضای طراح ، محاسب و ناظر خواهد بود.

 ۹-بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری

بیمه مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث،بدین معنی که چنانجه در نتیجه فعل یا ترک فعل بیمه گذار خسارتی به اشخاص ثالث وارد آید و بیمه گذار قانونا مسئول جبران آن شناخته شود بیمه گر با رعایت قوانین فوق و شرح وظایف قانونی شهرداری(قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴/۴/۱۱ والحاقیه های مربوطه)تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه خسارت وارده را جبران می نماید.

 ۱۰- بیمه مسئولیت مدنی مدیران هتل و مهمانپذیرها

براساس این طرح بیمه‌ای، خسارات جانی و مالی مسافرین در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل یا مسافرخانه بیمه می‌گردد. در ضمن چنانچه واحد اقامتی دارای امکاناتی نظیر استخر، مجموعه ورزشی، پارکینگ وغیره باشد خسارات مالی و جانی وارد به استفاده کنندگان جبران خواهد شد.

 ۱۱- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل

در این نوع بیمه نامه ، مسئولیت شرکتها و موسسات حمل و نقل کالا در قبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا به استناد بارنامه های صادره که ناشی از تحقق خطرات موضوع بیمه نامه باشد ، بیمه می گردد.

این بیمه نامه به دو صورت انفرادی از طریق شرکتها و موسسات متصدی حمل و نقل و گروهی از طریق کانون و یا انجمنهای مربوطه صادر شده و به دو گروه داخلی و بین المللی که هر کدام نیز بر اساس نحوه حمل به انواع جاده ای ، ریلی ، هوایی ، دریایی و یا مرکب تقسیم بندی می گردد.

متداولترین انواع بیمه نامه های فوق شامل بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل جاده ای (داخلی و یا بین المللی ) می باشد

الف) بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی-جاده ای

  • خطرات اصلی تحت پوشش

–        تصادف و واژگونی و سقوط وسیله حمل و یا برخورد محموله با سایر اشیاء اعم از ثابت یا متحرک.

–        پرتاب شدن محموله از روی وسیله حمل.

–        آتش سوزی و یا انفجار محموله.

–        سرقت کلی محموله با وسیله حمل.

  • پوششهای اضافی در صورت توافق بیمه گر و بیمه گذار

–        حوادث طبیعی مانند سیل ، طوفان ، زلزله ، آتش فشان.

–        خسارت هنگام تخلیه و بارگیری.

–        جعل و تزویر اسناد و خیانت در امانت و هر نوع عمل عمد یا مجرمانه راننده و یا کمک راننده وسیله حمل.

–        ریزش ، روندگی و آبدیدگی محموله ، مگر این که ناشی از خطرات مورد تعهد در قرارداد باشد.

–        سرقت کلی محموله بدون سرقت وسیله حمل.

–        سرقت قسمتی از محموله.

–        هزینه های نجات و دادرسی بیش از بیست درصد مازاد بر تعهدات تحت پوشش.

  • استثنائات

–        جعل اسناد و خیانت در امانت و هر نوع عمل عمد یا مجرمانه بیمه گذار و کارکنان و نمایندگان وی (رانندگان و کمک رانندگان جزء کارکنان بیمه گذار محسوب نمی شوند.

–        جنگ ، شورش ، اعتصاب ، بلوا ، ضبط و مصادره.

–        تشعشعات رادیو اکتیو و فعل و انفعالات هسته ای.

–        عیب ذاتی و یا خودبخود سوزی کالاها.

–        عدم النفع و کاهش ارزش کالاها.

–        حمل کالاهای قاچاق و غیر مجاز و خسارت وارده به آنها.

–        نداشتن گواهینامه متناسب برای رانندگی وسیله حمل.

–        کاهش طبیعی وزن محموله.

–        سرقت قسمتی از محموله مگر آنکه ناشی از حادثه تحت پوشش منجر به مصدومیت یا فوت راننده بوده باشد.

ب) بیمه مسئولیت شرکتها و موسسات حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)

اصولا” شرایط ، خطرات تحت پوشش و استثنائات در این قرارداد بر اساس کنوانسیون بین المللیCMR می باشد ، ولی می توان قرارداد مذکور را بر اساس توافق فیمابین بیمه گر و بیمه گذار نیز تنظیم نمود.  

سایر رشته های بیمه مسئولیت مدنی 

 –  بیمه مسئولیت مدنی مدیران  مهد کودک

 –   بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی

 –  بیمه مسئولیت مدنی نگهبانان مسلح بانک ها

 –  بیمه مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر

–   بیمه مسئولیت مدنی مدیران آموزشگاه ها

 –  بیمه مسئولیت مدنی آسایشگاه ها

 –  بیمه مسئولیت مدنی پارکینگ های عمومی

 –  بیمه مسئولیت مدنی تعمیر گاه های خودرو

 –  بیمه مسئولیت مدنی شرکت های پیمانکار اجرای عملیات طرح های عمرانی (طرحهای آب ، برق ، مخابرات ، نفت وگاز  و…)

 –  و…

بیمه‌های عمر و پس انداز

بیمه های زندگی از رایج‌ترین و گسترده‌ترین رشته‌های بیمه ای در جهان به ویژه در کشورهای توسعه یافته می‌باشد. هدف اساسی این بیمه‌ها علاوه بر تأمین پوشش های بیمه ای ایجاد ذخایر مالی، سرمایه‌گذاری و کسب سود حاصل از آن در قبال استفاده‌کنندگان می‌باشد.

  • تعاریف و مفاهیم بیمه های عمر
  • بیمه قراردادی است دوطرفه که به موجب آن یکی از طرفین تعهد می کند در ازای دریافت حق بیمه از طرف دیگر ،‌سرمایه ای را یکجا یابه اقساط در صورت حیات یا فوت بیمه شده به ذینفع بپردازد.
  • بیمه گذار :‌ شخصی است حقیقی یا حقوقی که قرارداد بیمه را منعقد و پرداخت حق بیمه را تعهد می نماید .
  • بیمه شده ‌: شخصی است حقیقی که فوت یا حیات او موضوع قرارداد بیمه است و سن و سلامتی او اساس محاسبه حق بیمه قرار می گیرد.
  • استفاده کننده : شخص حقیقی یا حقوقی که قرارداد به نفع او منعقد گردیده و از مزایای آن بهره مند می گردد .

 انواع بیمه های عمر

 *بیمه عمر جامع ارمغان زندگی

بیمه عمر جامع ارمغان زندگی بیمه دانا پاسخ مناسبی به تمامی نیازهای بیمه گذاران محترم است. در این نوع بیمه نامه علاوه بر بهره مندی از سود سرمایه گذاری مناسب ، بیمه شده میتوا ند از پوشش های متنوع بیمه ای نیز برخوردار گردد.

مزایا :

  مزایای سرمایه گذاری

۱)  تضمین سود سرمایه گذاری در بلند مدت

۲)  پرداخت وام از محل اندوخته به بیمه گذار بعد از ۲ سال

۳)  امکان بازخرید نمودن بیمه نامه

۴)  امکان برداشت از محل اندوخته بیمه نامه

۵)  پرداخت اندوخته بیمه نامه به صورت یکجا یا به صورت مستمری در پایان مدت بیمه نامه به استفاده کننده

۶)  پرداخت سود مشارکت در منافع

مزایای بیمه ای

۱)  پرداخت سرمایه بیمه به استفاده کننده در صورت فوت بیمه شده به صورت یکجا (علاوه بر اندوخته)

۲)  پرداخت سرمایه فوت ناشی از حادثه تا چهاربرابر سرمایه بیمه عمر  (علاوه بربند یک)

۳)   معافیت از ادامه پرداخت حق بیمه در صورت ازکار افتادگی کامل و دائم بیمه شده

۴)  پرداخت سرمایه بیمه تعیین شده در صورت نقص عضو جزئی، کلی  و دائم ناشی از حادثه

۵)  پرداخت هزینه های درمان بیماریهای خاص شامل: سکته قبلی، سکته مغزی، سرطان، پیوند اعضاء و عمل جراحی کرونر قلب باز  (معادل ۳۰% سرمایه بیمه عمر )

۶)  پرداخت هزینه پزشکی ناشی از حادثه

۷)  پرداخت مستمری درصورت از کار افتادگی کامل و دائم بیمه شده

  سایر مزایا

۱)  بهره مندی از معافیت های مالیاتی

۲)  پرداخت حق بیمه به روش های یکجا، سالیانه و اقساط : شش ماهه ، سه ماهه و ماهانه

۳)  امکان افزایش سرمایه بیمه برای رفع اثرات تورم و جبران کاهش قدرت خرید بیمه گذاران.

۴)  امکان تبدیل  سرمایه بیمه نامه به بیمه مستمری

۵)  امکان انتخاب سرمایه بیمه عمر و صدور بیمه نامه تا سقف ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴ ریال .

۶)  امکان صدور بیمه نامه بدون انجام معاینات پزشکی

۷)  امکان صدور یک بیمه نامه برای تمامی اعضاء خانواده ( بیمه نامه ارمغان خانواده )

۸)  امکان حفظ پوشش های بیمه ای از محل اندوخته ، در صورت عدم ادامه پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار

 راهنمای نرخ گیری از پورتال :

 متقاضیان محترم می توانند جهت اطلاع از نرخ و شرایط این بیمه نامه به آدرس اینترنتی  ذیل مراجعه فرمایند. :

 پورتال شرکت بیمه دانا – سامانه دانایار – استعلام نرخ – استعلام نرخ ارمغان

 چگونگی تکمیل جدول نرخ گیری :

 مدت بیمه نامه : از ۵ تا ۳۰ سال

مدت پرداخت ( حق بیمه ) : طبق نظر بیمه گذار ( عموما مطابق با مدت بیمه نامه )

مبلغ سپرده اولیه : مبلغ واریزی توسط بیمه گذار در ابتدای قرارداد

نحوه پرداخت ( حق بیمه ) : ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، سالانه  و یکجا

مبلغ هر قسط : بر اساس توانایی مالی بیمه گذار

درصد رشد حق بیمه : حد اکثر ۲۰ درصد

اطلاعات بیمه شده

سن بیمه شده : از بدو تولد تا ۶۵ سال ( مدت بیمه نامه  به اضافه سن بیمه شده نباید از ۷۰ سال بیشتر باشد )

درصد اضافه نرخ پزشکی : توسط پزشک معتمد شرکت تعیین میگردد

آیا حق بیمه پوششها کم شود ؟ عموما ” بلی”  میباشد و در صورت انتخاب پاسخ ” خیر ” حق بیمه  پوششها بصورت مجزا محاسبه و توسط بیمه گذار پرداخت میگردد

اطلاعات پوششهای تکمیلی

پوشش عمر : سرمایه از ۱۰ تا ۳۰ برابر حق بیمه سالانه و حد اکثرتا مبلغ  ۰۰۰ /۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال          

درصد رشد ( پوشش عمر ) : حد اکثر۲۰ درصد

پوشش حادثه : از یک  تا چهار برابر سرمایه پوشش عمر و حد اکثرتا مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از سن ۴ تا۸۰ سال

پوشش نقص عضو : جزئی ، کلی و دائم ناشی از حادثه معادل ۱۰۰% سرمایه فوت و حد اکثر تا مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

پوشش امراض خاص : حد اکثر تا ۳۰ درصد سرمایه  پوشش فوت و تا سقف ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

پوشش هزینه پزشکی : ناشی از حادثه ، حد اکثر تا ۱۰ درصد سرمایه فوت

پوشش معافیت به هر علت : معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی کامل و دائم  به هر علت

پوشش معافیت به علت حادثه : معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه 

پوشش درآمد از کار افتادگی به  هر علت :   تا پایان مدت بیمه نامه و ضریب  یک تا سه  برابر آخرین حق بیمه پرداختی

پوشش درآمد از کار افتادگی به علت حادثه  :  تا پایان مدت بیمه نامه و ضریب  یک تا سه  برابر آخرین حق بیمه پرداختی

                                                     

*بیمه عمر جامع ارمغان زندگی خانواده

بیمه عمر جامع ارمغان خانواده به منظور رفع نیازهای بیمه ای خانواده طراحی گردیده است . این بیمه نامه علاوه براینکه مزایای بیمه عمر جامع را دارا می باشد،‌ اعضاء خانواده نیز می توانند از پوشش های بیمه ای بر اساس شرایط ذیل بهره مند  گردند:

شرایط بیمه گذار و بیمه شدگان :

–         بیمه  گذار شخصی حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد و پرداخت حق بیمه را تعهد می نماید

–         بیمه گذار می تواند بیمه شده اصلی یا فرعی باشد.

–  بیمه شدگان :‌ در این بیمه نامه که تحت عناوین بیمه شدگان اصلی و فرعی شناخته می شوند ،‌ شخص حقیقی هستند که فوت و یا حیات آنها موضوع قرارداد بیمه است و سن و سلامتی آنها اساس محاسبه حق بیمه قرار می گیرد.

ویژگیهای بیمه نامه :‌

–  پرداخت اندوخته بیمه نامه به بیمه گذار در انقضاء‌ مدت بیمه نامه .

–  پرداخت سرمایه بیمه عمر بعلاوه اندوخته بیمه نامه در صورت فوت بیمه شده اصلی در طول اعتبار بیمه نامه .

–  پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بیمه شده اصلی .

–  پرداخت سرمایه بیمه عمر در صورت فوت بیمه شدگان فرعی ‌ در طول اعتبار بیمه نامه .

–  پرداخت سرمایه بیمه  فوت ناشی از حادثه در صورت فوت بیمه شدگان اصلی و فرعی .

–  پرداخت سرمایه  غرامت نقص عضو جزئی ،کلی و دائم بیمه شدگان اصلی و فرعی .

–  پرداخت مستمری درصورت از کار افتادگی کامل و دائم بیمه شده اصلی .

– پرداخت هزینه پزشکی ناشی از حادثه بیمه شدگان اصلی و فرعی .

– پرداخت هزینه درمان بیماریهای خاص بیمه شدگان اصلی و فرعی .

 * بیمه عمر زمانی 

بیمه‌نامه‌ عمر زمانی، به منظور تأمین زیان ناشی از  فوت بیمه‌شده در زمان اعتبار بیمه‌نامه صادر می‌شود. حق بیمه بیمه‌نامه عمر زمانی بر اساس شرایط سنی و سلامت بیمه‌شده تعیین می‌شود. در بیمه عمر زمانی چنانچه بیمه شده در خلال مدت بیمه فوت کند و حق بیمه‌ها را تا تاریخ فوت پرداخت کرده باشد، شرکت بیمه دانا سرمایه توافق شده در بیمه‌نامه را به ذینفعان آن پرداخت خواهد کرد.

 مزایا 

– میزان حق بیمه ناچیز بیمه‌نامه

– امکان پرداخت حق بیمه بصورت یکجا یا سالانه

– تضمین مناسبی برای خانواده بیمه شده در صورت فوت

– تضمین مناسبی برای کارفرمایان برای پرداخت غرامات ناشی از فوت کارکنان

 *بیمه عمر مانده بدهکار

هنگامیکه فردی از بانک ، موسسات اعتباری، صندوق‌های قرض الحسنه و… برای خرید یا ساخت خانه و یا رفع نیازهای زندگی وام می‌گیرد معمولاً این نگرانی وجود دارد که در صورت فوت وام‌گیرنده تعهد وی چه خواهد شد . در این  موارد بیمه نامه عمر مانده بدهکار پیشنهاد میگردد .در این بیمه نامه  چنانچه بیمه شده (وام گیرنده) در طول مدت بیمه (وام) فوت نماید، مانده اقساط وام از تاریخ فوت تا پایان مدت وام  بطور یکجا در وجه بانک و یا موسسه وام‌دهنده پرداخت می‌گردد .

 مزایا

– حق بیمه نسبتا ناچیز بیمه‌نامه

– امکان پرداخت حق بیمه بصورت سالانه و یکجا

– تضمین مناسبی برای خانواده بیمه‌شده (وام‌گیرنده) در صورت فوت وی

– تضمین بازگشت بدهی وام برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری

 *بیمه‌نامه تمام عمر

در این نوع بیمه نامه ، ‌شرکت بیمه متعهد می شود در صورت فوت بیمه شده در هر زمان سرمایه مندرج در بیمه‌نامه را  به ذینفع بیمه نامه پرداخت نماید .  این بیمه نامه دارای ارزش بازخریدی بوده و امکان بازخرید و دریافت وام برای بیمه گذار و جود دارد .

بیمه مسافرین به خارج از کشور :

کلیه مسافرینی که عازم  به خارج از کشور هستند ، می توانند از پوشش های بیمه  درمان مسافرتی با شرائط زیر استفاده کنند.

تعهدات بیمه گر:

پرداخت هزینه های فوریتهای پزشکی، دندانپزشکی، جراحی، داروخانه،بیمارستان وانتقال پزشکی به نزدیکترین بیمارستان تا سقف ۵۰۰۰۰ یورو

پرداخت هزینه های دعاوی حقوقی .

راهنمایی و کمک رسانی در صورت سرقت یا مفقود شدن مدارک مسافرتی.

بازگرداندن جسد بیمه شده به ایران در صورت فوت .

پرداخت هزینه عزیمت و اقامت همراه بیمه شده در صورتیکه بیش از ۱۰ روز متوالی در بیمارستان بستری گردد .

بازگرداندن کودکان بی سرپرست در صورت فوت یا انتقال پزشکی بیمه شده .

بیمه حوادث تمام اوقات :

هدف بیمه حوادث انفرادی تمام اوقات ، جبران غرامت فوت ، نقص عضو ، ازکارافتادگی و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه در طول مدت شبانه روز (۲۴ ساعت) می باشد . دارنده این نوع بیمه نامه در تمام نقاط ایران و دنیا دارای پوشش بیمه ای می باشد .

پوشش های بیمه حوادث انفرادی تمام اوقات :

فوت : در صورتی که بیمه شده در اثر حادثه فوت نماید ، شرکت بیمه دانا سرمایه مورد تعهد را به استفاده کنندگان به طور یکجا پرداخت خواهد نمود.

نقص عضو : در صورتی که بیمه شده بر اثر حادثه دچار نقص عضو جزیی ، کلی و دائم گردد ، شرکت بیمه دانا با توجه به میزان نقص عضو و براساس جدول نقص عضو ، غرامت فوت را به بیمه شده پرداخت خواهد نمود .

ازکارافتادگی : چنانچه بیمه شده بر اثر حادثه دچار ازکارافتادگی کلی و دائم گردد ، شرکت بیمه دانا سرمایه مورد تعهد را به بیمه شده به طور کامل پرداخت می نماید .

هزینه های پزشکی : در صورتی که بیمه شده براثر حادثه مصدوم و متحمل پرداخت هزینه های درمانی گردد ، شرکت بیمه دانا هزینه های درمانی مزبور راتا سقف مورد تعهد جبران خواهد نمود .