نمایندگی تسمه نقاله دنا – بیانی

 

dscn5397-copy

۳۵۶۹۵۵۶

۳۴۲۱۲

 

dscn5405-copy

dscn5402-copy

 

dscn5400-copy

dscn5403-copy

dscn5406-copy

۳۴۲۱۳

p11

۱۱۲

p6