هات برگر

 

ما را دنبال کنید

 

هات برگر
هات برگر

 

 

صبحانه ویژه هات برگر
بوفه آزاد هر نفر ۸۵۰۰تومان
۷صبح الی ۱۰:۳۰
پیک رایگان در محدوده

 

 

 

 

 بلوار سیدرضی-بین سیدرضی ۳۱ و ۳۳-هات برگر
 ۰۵۱-۳۶۰۳۶۱۲۲
 ۰۹۱۵۱۵۹۰۱۷۷
بارانی
 cafemashhadyha.ir/?p=109874