پیتزا هرم طلایی

 

ما را دنبال کنیدبه کانال ما بپیوندید

 

 

پیتزا هرم طلایی
پیتزا هرم طلایی

 

 

 

 

پیک رایگان در محدوده
پذیرش سفارشات مجالس
با بیش از یک ربع قرن تجربه

 

 

 

 

هرم طلایی به نبش سید رضی ۲۸
انتقال یافت
۳۶۰۵۰۱۸۱
۳۶۰۵۰۱۸۲
جعفری۰۹۱۵۱۱۴۲۱۶۷
 
 
 cafemashhadyha.ir/?p=109554