پیتزا کسری شعبه ۵۹ چهارراه خیام

 

پذیرش سفارشات مجالس و جشن تولدها
کلیه پیتزا ها با نوشابه و سس رایگان

 

 

 

 

 

 چهارراه خیام-بلوار دستغیب-بین دستغیب ۳۵ و ۳۷ -جنب مجتمع تک
 ۰۵۱-۳۷۶۳۶۲۲۶
 ۹۱۵۱۱۰۳۱۷۱
رحمتی
cafemashhadyha.ir/?p=112224