چکاپ جلوبندی محمد

 

 

 

 

 

 

بازدید جلوبندی
بازدید و تعویض بلبرینگ های چرخ ها
تعویض پلوس
تعویض لنت های جلو و عقب
تنظیم ارتفاع
تعمیرجعبه فرمان معمولی و هیدرولیک
رفع سفتی و گیجی فرمان
رفع روغن ریزی
رفع گیجی فرمان حتی با شاسی خورده
ارائه خدمات در ۲۴ ساعت شبانه روز
اعزام امداد خودرو با ۱۰ درصد تخفیف
جهت ادارات و روحانیون و آژانس ها و نیروهای مسله با ۲۰ درصد تخفیف

 

 

 

 

 

 بلوار مفتح شرقی-کرامت ۲۱-بعداز چهارراه اول سمت چپ
۰۹۱۵۶۲۷۹۵۳۷
 همراهیان
cafemashhadyha.ir/?p=113860