کالای خواب خروپوف

۶۴۰۰

 

 

dscn5895-copy

۶۴۰۱

dscn5900-copy

dscn5902-copy

dscn5901-copy

۶۴۰۲

dscn5897-copy

dscn5903-copy

dscn5896-copy

۱۲۹۱

 

dscn5898-copy

dscn5899-copy

2511

main-p1ic

main-pic

parnaz-mattress-800-376x285

ultra1022

104874_964

2512

lahaf (20)

lahaf (25)

lahaf (24)

lahaf (23)

lahaf (22)

lahaf (21)

lahaf (26)

75456_623

2513

 

1

2

3

balesh-2

DSCN1349 (Copy)

۶۴۰۴

DSCN1346 (Copy)

 

 

۶۴۰۳

 

 

 

سرویس رو تختی دو نفره مخمل کار شده                   فوق العاده شیک و ? درصد تضمینی          ⚜۷ تکه :
یک عدد لحاف کار شده ۲۶۰*۲۴۰
یک عدد ملحفه نخی روی تشک ۲۰۰*۱۸۰    ?دو عدد رو بالشت مخمل لبه دار   ۵۰*۷۰    ?دو عدد رو بالشت نوار دوزی شده با مخمل ۵۰*۷۰
یک عدد کوسن ۵۰*۵۰
قیمت فروش عادی۱۶۰۰۰۰۰ تومان
قیمت فروش ویژه ۱۳۵۰۰۰۰ تومان

photo_2016-12-06_21-24-55

photo_2016-12-06_21-25-16

photo_2016-12-06_21-24-57

photo_2016-12-06_21-25-10

photo_2016-12-06_21-25-05

سرویس روتختی دونفره تمام مخمل کار شده با دانتل فرانسوی

?۸تکه

?شامل

?یک عدد لحاف کار شده با دانتل ۲۴۰×۲۶۰

?یک عدد ملحفه نخی روی تشک ۱۸۰+۳۰×۲۰۰

?دو عدد رو بالشت مخمل لبه دار ۵۰+۵×۷۵

?دوعدد رو بالشت نخی نوار دوزی شده با مخمل ۵۰×۷۵

?یک عدد کوسن ۵۰*۵۰

?یک عدد کوسن شکلاتی

قیمت فروش عادی ۱۵۰۰۰۰۰تومان
قیمت فروش ویژه بمدت محدود۱۳۰۰۰

photo_2016-12-06_21-27-59

photo_2016-12-06_21-27-57

photo_2016-12-06_21-28-05

photo_2016-12-06_21-28-08

لحاف روتختی های ترک

photo_2016-12-06_21-30-28

photo_2016-12-06_21-30-12

photo_2016-12-06_21-30-15

photo_2016-12-06_21-32-38

photo_2016-12-06_21-30-19

photo_2016-12-06_21-30-37

photo_2016-12-06_21-30-30

photo_2016-12-06_21-30-34

photo_2016-12-06_21-30-44

photo_2016-12-06_21-30-41

photo_2016-12-06_21-30-46

photo_2016-12-06_21-30-51

photo_2016-12-06_21-30-56

photo_2016-12-06_21-31-01

photo_2016-12-06_21-30-53

photo_2016-12-06_21-31-21

photo_2016-12-06_21-31-03

photo_2016-12-06_21-31-06

photo_2016-12-06_21-31-18

photo_2016-12-06_21-31-25

photo_2016-12-06_21-31-11

photo_2016-12-06_21-31-14

photo_2016-12-06_21-31-32

photo_2016-12-06_21-32-01

photo_2016-12-06_21-31-35

photo_2016-12-06_21-31-39

photo_2016-12-06_21-31-28

photo_2016-12-06_21-32-04

photo_2016-12-06_21-32-11

photo_2016-12-06_21-32-24

photo_2016-12-06_21-32-18

photo_2016-12-06_21-32-27

photo_2016-12-06_21-32-20

photo_2016-12-06_21-32-30

photo_2016-12-06_21-32-14