کبابسرای خان سالار

 

 

IMG_20160119_170016

IMG_20160119_170025

 

IMG_20160119_170023

IMG_20160119_170020

 

 

DSCN3641 (Copy)

DSCN3642 (Copy)

 

DSCN3645 (Copy)

 

296

DSCN3646 (Copy)