کباب امید رضاشهر(نان داغ کباب داغ امید رضاشهر)

 

مامدعی کیفیت به معنی واقعی هستیم

پذیرش سفارش انواع غذاهای ایرانی و فرنگی با برنج صددرصد ایرانی و گوشت تازه گوسفندی

ارائه حلیم ممتاز با گوشت تازه گوسفندی

شله همه روزه ساعت ۷بعداز ظهر به بعد

 

 

 

 

 

 

 رضاشهر نرسیده به میدان جام عسل
 ۰۵۱-۳۸۷۰۹۰۹۰
 ۰۹۱۵۳۰۵۸۰۰۷
 میرجلیلی
 https://goo.gl/jecCdd