کباب برادران نوروزی

14691

 

 

 

دارنده مدال نقره و تندیس آشپزی در المپیاد کشوری

طبخ انواع کباب اصیل ایرانی

 

 

 

 

14693

 

 

 

 

 

 

 بلوار پیروزی-نبش پیروزی۳۵-کباب برادران نوروزی
۳۸۸۲۷۰۰۹-۳۸۸۴۰۰۹۵
۰۹۱۵۱۲۱۰۰۴۸
نوروزی
 cafemashhadyha.ir/?p=34331

 

 

 

بهترین کباب کوبیده مشهد٬ بهترین کبابی مشهد٬ جوجه کباب بلوار پیروزی٬ کباب برادران نوروزی٬ کباب برادران نوروزی پیروزی٬ کباب برادران نوروزی پیروزی مشهد٬ کباب برادران نوروزی مشهد٬ کباب در مشهد٬ کبابی خوب در مشهد٬ منو کباب یادبود مشهد