کباب بهارستان

 

 

 

کباب بهارستان
تاسیس ۱۳۳۵
ارائه کباب لقمه مخصوص
کباب کوبیده مخصوص
کباب کوبیده معمولی
جوجه مخصوص
پاچین
پذیرش سفرشات مجالس
پذیرش سفارش حلیم

 

 

حضور صدا و سیما در مجموعه بهارستان

 

 

 

 

 

 

 میدان بسیج(فلکه برق) -نبش فدائیان اسلام ۳-کباب بهارستان
 ۰۵۱-۳۸۵۴۵۸۳۴
 ۰۹۱۵۳۱۱۵۹۰۸-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۷۸-۰۹۱۵۱۰۶۳۰۷۳
روحی
 cafemashhadyha.ir/?p=107683