کباب سرای فلفلی
کباب سرای فلفلی
کباب سرای فلفلی

 

کباب سرای فلفلی

کباب گلپایگان

 

 

طعم به یاد ماندنی از کباب در کباب سرای فلفلی
طبخ کلیه کباب ها با ذغال
چای با سماور زغالی
پذیرش سفارشات مجالس
کباب کوبیده،جوجه با استخوان،جوجه بی استخوان
پاچین زعفرانی،بال کبابی
پذیرش سفارشات مجالس
پیک رایگان در محدوده

 

 

 شعبه مرکزی:بلوار فکوری -بین فکوری ۱۹ و ۲۱

شعبه ۲:بلوار وکیل آباد -بین وکیل آباد ۳۷ و ۳۹

۳۸۶۷۷۷۳۴-۴۰—-۳۸۶۸۵۲۹۳
۰۹۱۵۲۳۸۲۳۲۴–۰۹۱۸۸۶۳۶۶۵۹
 cafemashhadyha.ir/?p=108458