کباب و حلیم سید

DSCN2432 (Copy)

در ایام ماه مبارک رمضان

همه روزه جهت افطار از ساعت ۱۶حلیم مخصوص

از ساعت ۶ ارائه کباب

۵۵۷۲۲

DSCN2352 (Copy)

۳۴۶۷۴۷۴

DSCN2357 (Copy)

۵۵۷۲۱

 

DSCN2427 (Copy)

DSCN2362 (Copy)

DSCN2360 (Copy)

 

DSCN2431 (Copy)

۵۵۷۲۵

۵۵۷۲۴