کترینگ و آشپزخانه نارنج
کترینگ و آشپزخانه نارنج
کترینگ و آشپزخانه نارنج

 

کترینگ و آشپزخانه نارنج

 

 

 

 غذای ویژه ماه مبارک رمضان
توزیع غذا در ماه مبارک رمضان از دوساعت قبل از افطار الی ۲۴
شله مشهدی،حلیم،فرنی،شیربرنج
ماقوت،شله زرد
پذیرش سفارشات مجالس
هدیه بالای ۵۰پرس سفارش ماست رایگان
استفاده از ظروف گیاهی و بسته بندی با دورچین
پیک رایگان در محدوده

 

 

 

 

 بلوار هنرستان-نبش هنرستان ۱۷
 ۰۵۱-۳۸۶۹۷۰۲۰
 ۰۹۱۵۳۱۷۳۸۱۹-۰۹۳۹۵۹۷۹۲۷۲
 وهاب زاده
 cafemashhadyha.ir/?p=108582